Equip Docent i PAS

Equip Docent i PAS

 

EQUIP DIRECTIU
Direcció: Montse Julià
Cap d'estudis: Fina MartÍnez
Secretari: Jordi Rovira

 

EDUCACIÓ INFANTIL
P3: Carmen Pérez
P4: Sílvia Pérez
P5: Susana Villon

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Primer: Marta Garcia
Segon: M. Cinta Botella
Tercer: Enric Estrems
Quart:  Sílvia Raga
Cinquè:  Vivian Molla
Sisè: Laura Perez-Moreno i Fina Martínez

 

SIEI
Ed. Especial: Yolanda Diaz
Educadora EE: Lourdes Ferrer
Vetlladora: Marta Gonzàlez

 

ESPECIALISTES
E. Especial: Caterina Segarra
Ed. Física: Marta Garcia i Jordi Rovira
Ed. Musical: Vivian Molla
Llengua Anglesa: Maika Gonzàlez i Teresa Moreno 
EAP: Albert Carbó
Logopèdia: Marina Lopez

 

PAS I CONSERGERIA
Administrativa: Quima Juste
Conserge: Elena Peiró

 

COORDINACIONS
Infantil i Cicle Inicial: Sílvia Pérez
Cicle Mitjà i Superior: Laura Perez-Moreno
Riscos Laborals: Marta Garcia
Estalvi Energètic: Enric Estrems
Biblioteca: Yolanda Diaz
Tecnologies Digitals: Jordi Rovira